ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

Streamsoft PRO

Streamsoft PRO to nowoczesny, bogaty w funkcjonalności system dla firm handlowych i usługowych, które rozliczają się na zasadach pełnej księgowości lub w formie uproszczonej. Zbudowany jest z wielu modułów, wspomagających pracę we wszystkich obszarach firmy w działach: księgowości, kadr i płac, sprzedaży i marketingu, zaopatrzenia i zakupów, w magazynie oraz w serwisie. Streamsoft PRO jest wyposażony w moduł Produkt, który umożliwia kompletację wyrobów na podstawie prostej receptury, wystawienie zleceń kompletacyjnych i rozliczanie materiałów.
Streamsoft Prestiż
Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu ERP w dużych i średnich firmach produkcyjnych. Znamy i rozumiemy specyfikę ich działania. Każda firma jest inna, dlatego nasi eksperci dostosowują rozwiązania w systemie do indywidualnych potrzeb klienta. Wiemy, co musi zawierać system ERP, aby ujednolicić, usprawnić i zoptymalizować procesy we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
System Streamsoft Prestiż posiada mocno rozbudowany moduł do Zarządzania Produkcją, dzięki czemu wybrało nas już ponad 300 firm produkcyjnych. Wiele gotowych funkcjonalności pozwala na zastosowanie systemu również w innych branżach, takich jak np. handlowa czy usługowa.
O wiarygodności naszego systemu świadczą referencje naszych klientów. Otrzymaliśmy również tytuł „Najlepszy dostawca IT dla przemysłu”.

Streamsoft Prestiż

Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemu ERP w dużych i średnich firmach produkcyjnych. Znamy i rozumiemy specyfikę ich działania. Każda firma jest inna, dlatego nasi eksperci dostosowują rozwiązania w systemie do indywidualnych potrzeb klienta. Wiemy, co musi zawierać system ERP, aby ujednolicić, usprawnić i zoptymalizować procesy we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
System Streamsoft Prestiż posiada mocno rozbudowany moduł do Zarządzania Produkcją, dzięki czemu wybrało nas już ponad 300 firm produkcyjnych. Wiele gotowych funkcjonalności pozwala na zastosowanie systemu również w innych branżach, takich jak np. handlowa czy usługowa.
O wiarygodności naszego systemu świadczą referencje naszych klientów. Otrzymaliśmy również tytuł „Najlepszy dostawca IT dla przemysłu”.
System ERP Streamsoft Prestiż jako wielomodułowe oprogramowanie potrafi bardzo dobrze przystosować się do specyficznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, działających w różnych branżach. W systemie dostępnych jest wiele gotowych funkcjonalności w standardzie, które zaspokajają większą część oczekiwań informatycznych.