WSPARCIE IT

Sprzedaż, instalacja i serwis sprzętu komputerowego. Administracja sieciami i zarządzanie serwerami (LINUX, Microsoft oraz Novell)