Obsługa Tarczy Antykryzysowej w systemach Streamsoft

2020-04-04

Z dniem 31 marca 2020 r. weszła w życie „Tarcza Antykryzysowa”. Została uchwalona w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Stanowi pakiet pomocowy dla firm, który polega m.in. na zmniejszeniu obciążeń, pomoc w zachowaniu płynności finansowej, ochronę zatrudnienia oraz świadczenia postojowe.

Propozycje zmian znajdą swoje odzwiercielenie w systemach Streamsoft Pro i Streamsoft Prestiż. Producent oprogramowania biznesowego – firma Streamsoft – prowadzi szereg prac kastomizacyjnych. Dzięki temu, użytkownicy będą mogli rozliczać w swoich systemach wprowadzone zmiany. Wszystkie zmiany zostały już opisane w dokumentacji przygotowanej przez producenta. 

Szczegółowe informacje dostepne są tutaj. Sprawdź i skontaktuj się z nami. Zaktualizujemy Twój system.

prev next