Streamsoft Prestiż

Streamsoft Prestiż to kompleksowy system biznesowy dla firm. Zawiera wiele gotowych, predefiniowanych rozwiązań, które przyspieszają jego wdrożenia. Ponadto, można go indywidualnie dopasować do każdej firmy, uwzględniając jej specyfikę i know-how.

Moduły systemu:

 • Zarządzanie produkcją – umożliwia planowanie i rozliczanie procesów produkcyjnych;
 • Handlowo-Magazynowy – wspiera procesy sprzedaży i magazynowania;
 • Logistyka – umożliwia obsługę procesów logistycznych;
 • CRM – wspiera zarządzanie informacją o klientach;
 • Finanse i Księgowość – umożliwia rozliczenia księgowe zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • Rozrachunki – powiązany z modułem Finanse i Księgowość;
 • Kadry i Płace – umożliwia zarządzanie procesami kadrowymi i naliczanie płac;
 • Środki Trwałe – zapewnia ewidencjonowanie środków trwałych w firmie;
 • Serwis – umożliwia prowadzenie ewidencji zleceń serwisowych wraz z ich rozliczeniem;
 • Raporty i Formularze – wspiera tworzenie dedykowanych zestawień i raportów;
 • DMS – umożliwia zarządzanie obiegiem dokumentów firmowych;
 • Wyposażenie – umożliwia prowadzenie ewidencji całego wyposażenia firmy;
 • Moduł Administratora – umożliwia administrowanie systemem i zarządzanie kontami użytkowników;
 • Business Intelligence – wspiera procesy analityki biznesowej.

Streamsoft Prestiż dostępny jest na rynku IT od ponad 15 lat. Cechuje go bardzo bogaty zakres funkcjonalny. Dzięki temu, można go dostosować praktycznie do każdej firmy. Modułowa budowa systemu umożliwia użytkownikowi zakup tylko wybranych elementów, a wraz z rozwojem firmy rozbudowywanie systemu o kolejne. Ponadto, modułowość pozwala również podzielić wdrożenie na etapy. W ten sposób pracownicy mogą wykonywać swoje standardowe obowiązki i jednocześnie wspierać proces wdrożenia nowego systemu. 

Jeśli szukasz sprawdzonego i skutecznego systemu biznesowego, to skontaktuj się z nami